Tin tức

In dữ liệu biến đổi

08/06/2016 // 0 Comments

In dữ liệu biến đổi là sử dụng công nghệ in ấn để tạo các ấn phẩm với thông tin cá nhân hóa, biến đổi thay vì cố định, giống nhau như thông thường. Cụ thể hơn, in dữ liệu biến đổi sử dụng ưu thế của in kỹ thuật số để tạo ra các dữ liệu thay đổi đối với từng tờ in, từng trang in.

In chất lượng cao: Quản lý màu sắc trong in ấn (Phần 1)

28/03/2016 // 0 Comments

Tạm bỏ qua sự phức tạp của các từ mới như “Color Tag, Profile, link”… và một số từ khác được định nghĩa theo các cách khác nhau. Chúng ta hãy bắt đầu với việc xem xét những vấn đề cơ bản và sau đó cố gắng đưa ra những giải pháp khả hữu và thực tế.

1 2